VIKIMA Seed

Vikima Seed er specialister i frøproduktion, med et stort antal arter af grøntsags- og blomsterfrø.

Vikima Seed har base i Danmark og producerer frø i godt klima i USA, Frankrig og Danmark.

VIKIMA Seeds udfordring

VIKIMA Seeds produktionsapparat var fuldt udnyttet og de stod foran en sæson hvor deres omsætning ville stige 50%. Dette kunne ikke håndteres i de nuværende rammer og de måtte udvide deres produktionskapacitet.

Desuden blev deres kasser renset i hånden, hvilket var et stort manuelt slid og en flaskehals.

Automatisering af deres processer var kort sagt en nødvendighed.

Kasserenser-anlæg

Andreas Landfelt, Konstruktør, Kasserenser anlægget:

Anlægget har til formål at automatisere rengøringen af de kasser, hvori der bliver transporteret frø.

Anlægget er udført med tre indløbsbaner og tre udløbsbaner, der alle fungerer som bufferbaner for henholdsvis beskidte og rene kasser.

Kasserenseren fungerer ved at kassen føres ind på en rullebane, herefter vendes kassen og denne blæses ren af en Omron-Robot med påmonterede luftdyser, der blæser frøene ud af kassen.

Octobin-anlæg

Andreas Landfelt, Konstruktør, Octobin-anlægget:

Anlægget, og maskinerne der indgår heri, har til formål at håndtere tomme pallestakke og octobins samt fyldning af disse.

Efter endt dosering køres paller ud på 3 bufferbaner, hvoraf 2 af disse kan benyttes til lukning af octobin.

KUNDEN HAR ORDET

VIKIMA Seed:

Det var vigtigt for os at DMT satte sig ind i vores koncept og omgivelserne for projektet.

Vi er tilfredse med projektforløbet. DMT er hurtige til at sætte sig ind i opgaven, forstå rammerne herfor og omsætte det til virkelighed.
Jens Jochumsen
Jens Jochumsen Advisors // VIKIMA Seed